Kuis

Berikut ini yang merupakan constraint yang berfungsi untuk menentukan field yang merupakan kunci dari table ialah…

utakatikotak
11
A
Primary Key
B
Foreign Key
C
Not Null
D
Constraint for Table