Kuis

Akibat peredaran semu matahari tahunan bagi Indonesia adalah .....

utakatikotak
3
A
persebaran jenis tanah
B
persebaran flora dan fauna
C
terjadinya angin muson
D
terbentuknya iklim tropis