Kuis

(1) Mulai bulan Nopember kami mengikuti pendalaman materi ujian.
(2) Dua hari sebelum pelaksanaan ujian, saya mendapat jadwal ujian.
(3) Mass media tidak diperbolehkan meliput saat ujian berlangsung.
(4) Prosentase kehadiran peserta ujian tahun ini lebih baik daripada tahun lalu.

Penggunaan ejaan yang tepat terdapat pada kalimat bernomor ….

utakatikotak
5
A
(1)
B
(3)
C
(2)
D
(4)