1 week 'ago'
Matematika Kelas 5
Perbandingan buku Rahman dan Aditya 2 : 3. Jika jumlah buku mereka 20, maka banyaknya buku Aditya adalah ....

2
0
bulan
Answer :
Foto :
Saiful Rachman
1 week 'ago'

Rahman = a, Aditya = b.
a/b = 2/3, a = 2/3 b
a+b = 20 
2/3 b + b = 20
(2+3)/3 b = 20
5/3 b =20
5b = 20 x 3
b =  12
Jadi buku Aditya = 12

rizka
1 week 'ago'

Perbandingan :

  1.  Buku Aditya :  3/5 x 20 =  12 buku
  2.  Buku Rahman : 2/5 x 20 = 8 buku

Jadi banyaknya buku Aditya adalah 12 buku

Follow Us On :
Ranking
1
Triana
15
Lencana