Kuis
Tiga fungsi pokok Pancasila antara lain ....
utakatikotak
2
A
pandangan hidup, ideologi, dasar negara
B
lambang negara, dasar negara, pertahanan negara
C
penguat, pemersatu, pengokoh
D
jiwa bangsa, lambang negara, ideologi