Kuis
A
pembentukan sel telur oleh folikel
B
pembuahan sel telur oleh sperma
C
pelepasan sel telur dari ovarium
D
pergerakan sel telur dalam saluran tuba Fallopi