Kuis
Pupil pada mata berfungsi
utakatikotak
1
A
Mengatur warna cahaya yang masuk ke mata
B
Meneruskan bayangan ke otak
C
Mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata
D
Tempat teebentuknya bayangan