lafaredo
Perhatikan struktur lamaran kerja berikut ini!

3. Malang, 5 November 2011
1. Lampiran : ………
2. Perihal : ………

4. Yth. Bapak Direktur PT Guna
Jln. Sidomuncul 90 Surabaya
5. Dengan hormat,
6. Dengan ini ……..

7. Hormat saya
Struktur surat lamaran kerja di atas yang salah adalah ….
2
A
1 dan 2
B
1 dan 4
C
2 dan 4
D
3 dan 4
Follow Us On :
Ranking
1
2
3
4
Lencana