Tinggi sebuah menara 50 meter. Jika tinggi menara pada denah 10 cm. Maka skala yang digunakan adalah ....
16
A
1 : 50
B
1 : 5.000
C
1 : 500
D
1 : 50.000
Follow Us On :
Ranking
Lencana