Bentuk pecahan campuran dari 45/7 adalah ....
7
A
6 2/7
B
6 4/7
C
6 5/7
D
6 3/7
Follow Us On :
Lencana