80% senilai dengan . . .
10
A
1/2
B
4/5
C
2/3
D
3/4
Follow Us On :
Ranking
Lencana