Pecahan 0,75 bila diubah menjadi pecahan biasa adalah ....

7
A
2/3
B
4/5
C
1/2
D
3/4
Follow Us On :
Ranking
Lencana