Bunga S
Untuk menyatakan orang yang berhak menerima harta warisan, istilah yang tepat adalah ….
8
A
waris
B
pewaris
C
warisan
D
ahli waris
Follow Us On :
Ranking
1
Lencana