Bunga S
Untuk menyatakan orang yang berhak menerima harta warisan, istilah yang tepat adalah ….
9
A
ahli waris
B
pewaris
C
waris
D
warisan
Follow Us On :
Ranking
1
2
3
4
Lencana