Irma Mntr
Sinonim kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah . . . .


1
A
membiarkan
B
mendiamkan
C
memanaskan
D
memberikan
Follow Us On :
Ranking
Lencana