Irma Mntr
Sinonim kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah . . . .


1
A
memanaskan
B
mendiamkan
C
memberikan
D
membiarkan
Follow Us On :
Lencana