Bunga S
Rangakaian teks para aktor di dalam drama dikenal dengan sebutan….
5
A
analog
B
dialog
C
prolog
D
epilog
Follow Us On :
Ranking
Lencana