Irma Mntr
pada topologi setiap komputer dihubungkan dengan komputer lain dan seterusnya kembali lagi ke komputer pertama, dan membentuk lingkaran, disebut......
1
A
topologi mesh
B
topologi ring
C
topologi star
D
topologi bus
Follow Us On :
Ranking
1
Lencana