Irma Mntr
pada topologi setiap komputer dihubungkan dengan komputer lain dan seterusnya kembali lagi ke komputer pertama, dan membentuk lingkaran, disebut......
1
A
topologi ring
B
topologi bus
C
topologi mesh
D
topologi star
Follow Us On :
Ranking
1
Lencana