Jarak dua kota adalah 250 km. Jarak pada peta 5 cm. Berapakah skala yang digunakan?
18
A
1 : 50.000
B
1 : 5.000.000
C
1 : 500.000
D
1 : 50.000.000
Follow Us On :
Ranking
1
Lencana