125 × 8 × 67 paling mudah diselesaikan dengan menggunakan sifat . . . .
7
A
komunikatif
B
distributif
C
asosiatif
D
Komutatif
Follow Us On :
Ranking
1
Lencana