Triana
Bentuk persen dari pecahan 3/8 adalah . . . .
1
A
25 %
B
50 %
C
37,5 %
D
12,5 %
Follow Us On :
Ranking
Lencana
Kongkow