Pak Adi bermain futsal setiap 3 hari sekali dan Pak Miska setiap 5 hari sekali. Jika pada tanggal 1 Februari 2016 mereka bermain futsal bersama-sama untuk pertama kali, mereka akan bermain futsal bersama-sama lagi untuk ketiga kalinya pada tanggal . . . .
2
A
2 Maret 2016
B
16 Februari 2016
C
26 Februari 2016
D
1 Maret 2016
Follow Us On :
Lencana