Nurhayati
Waktu yang diperlukan Bulan untuk satu kali berputar pada porosnya sama dengan waktu yang diperlukannya untuk mengelilingi Bumi. Hal itu menyebabkan . . .
1
A
pasang naik dan pasang surut air laut
B
gerhana Bulan sebagian
C
kenampakan sisi Bulan selalu sama jika dilihat dari Bumi
D
Matahari, Bulan, dan Bumi terletak satu garis
Follow Us On :
Ranking
1
2
Arifah
75
Lencana