Faktor persekutuan terbesar (FPB) dari 42, 70, dan 98 adalah . . . .
1
A
14
B
12
C
7
D
2
Follow Us On :
Lencana