Faktor persekutuan terbesar (FPB) dari 42, 70, dan 98 adalah . . . .
1
A
2
B
14
C
7
D
12
Follow Us On :
Ranking
1
Lencana