annisa
Faktor persekutuan terbesar (FPB) dari 42, 70, dan 98 adalah . . . .
1
A
7
B
14
C
2
D
12
Follow Us On :
Lencana
Sandrina M.Drone
Good Badges