Kuis
Sebuah kawat sepanjang 12,6 meter dipotong-potong untuk dijadikan kerangka suatu kubus dengan cara dilas. Kubus yang hendak dibuat memiliki panjang rusuk 14 cm. Jumlah kubus yang dapat dibuat sebanyak....buah.
utakatikotak
1
A
10
B
8
C
7
D
9