Kuis
Suatu negara tidak akan dapat berdiri kokoh, bahkan mudah goyah oleh berbagai tantangan dan persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara jika….
utakatikotak
1
A
Mempunyai sejarah pahit
B
Tidak mempunyai pengetahuan tentang ketatanegaraan
C
Tidak mempunyai ideologi
D
Negara tersebut makmur