Kuis
Tiga fungsi pokok Pancasila antara lain ....
utakatikotak
2
A
lambang negara, dasar negara, pertahanan negara
B
pandangan hidup, ideologi, dasar negara
C
penguat, pemersatu, pengokoh
D
jiwa bangsa, lambang negara, ideologi