Kuis

Rasulullah SAW Bersabda
” Kamu harus belajar .......... kerana .......... itu termasuk sebaik-baik permainanmu.” (Riwayat Bazzar, dan Thabarani dengan sanad yang baik)

utakatikotak
23
A
berkelahi
B
kejar-kejaran
C
memanah
D
petak umpet