Kuis
Sebutkan tokoh yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia?
utakatikotak
2
A
Ir. Soerkarno ,Drs. Mohammad Hatta dan Suwiryo
B
Ir. Soerkarno ,Drs. Mohammad Hatta dan Sayuti Melik
C
Ir. Soerkarno ,Drs. Mohammad Hatta dan Laksamana Tadashi Maeda
D
Ir. Soerkarno ,Drs. Mohammad Hatta dan Mr. Achmad Soebarjo.