Kuis

Peluang munculnya mata dadu yang berjumlah lebih dari 10 jika dua dadu dilemparkan bersama-sama adalah ....

utakatikotak
4
A
1/9
B
1/18
C
1/36
D
1/12