Kuis
2. Ing gobag sodor iku ana klompok sing main lan klompok sing .…
utakatikotak
0
A
B. cendhak
B
C. nunggu
C
A. dawa
D
D. jaga