Kuis

Jaringan parenkim yang terdapat pada daun adalah . . . .

utakatikotak
6
A
Epidermis dan floem
B
Bunga karang dan stomata
C
Palisade dan epidermis
D
Palisade dan bunga karang