Kuis
Rasulullah SAW Bersabda
” Kamu harus belajar .......... kerana .......... itu termasuk sebaik-baik permainanmu.” (Riwayat Bazzar, dan Thabarani dengan sanad yang baik)
utakatikotak
23
A
berkelahi
B
petak umpet
C
memanah
D
kejar-kejaran