Kuis

Indonesia berusaha memajukan 'didik' untuk masa depan generasi muda.
Imbuhan yang tepat dilekatkan pada kata 'didik' pada kalimat tersebut adalah....

utakatikotak
91
A
peng-an
B
pe-an
C
per-an
D
pe-