Kuis

Hendro adalah anak sangat pintar. Hendro adalah anak yang rendah hati.
Gabungan kalimat yang tepat adalah ….

utakatikotak
19
A
Hendro adalah anak yang sangat pintar terkadang ia tetap rendah hati.
B
Hendro adalah anak yang rendah hati sehingga ia sangat pintar.
C
Hendro adalah anak yang sangat pintar namun ia tetap rendah hati.
D
Hendro adalah anak yang sangat pintar walaupun ia tetap rendah hati.