Kuis

Dalam permainan sepak bola terdapat berapa babak

utakatikotak
1
A
Empat
B
Satu
C
Dua
D
Tiga