Kuis
Indonesia berusaha memajukan 'didik' untuk masa depan generasi muda.
Imbuhan yang tepat dilekatkan pada kata 'didik' pada kalimat tersebut adalah....
utakatikotak
91
A
peng-an
B
pe-an
C
pe-
D
per-an