Kuis

Apabila a = 3; b = 0; dan c = -3, maka nilai dari { a x (b + c – a)} x ( b + c ) = ……

utakatikotak
30
A
44
B
56
C
55
D
54