Di kota manakah Olimpiade Sains Nasional pertama kali diadakan ?
0
A
Jakarta
B
Balikpapan
C
Yogyakarta
D
Pekanbaru
Follow Us On :
Lencana