Home » Kongkow » Bahasa Jawa » TEMBUNG PANYANDRA,TEMBUNG PANYENDHU,PEPINDHAN,PARIKAN (BAHASA JAWA KELAS 5)

TEMBUNG PANYANDRA,TEMBUNG PANYENDHU,PEPINDHAN,PARIKAN (BAHASA JAWA KELAS 5)

6 months 'ago'

Tembung Panyendhu, Tembung Panyandra, Pepindhan lan Parikan

 

Basa Rinengga yaiku: basa endah utawa basa sastra kang endahe karana dipaesi/direngga-rengga utawa dirumpaka. Mula basa rinengga
uga diarani rumpakan.

 

Jenise basa rinengga yaiku:

 1. tembung camboran,
 2. saroja,
 3. entar,
 4. panyandra,
 5. panyendhu,
 6. pepindhan,
 7. parikan,
 8. purwakanthi
 9. dasanama

 

Penjelasan :

 1. Panyandra Tetembungan utawa ukara kang digunakake kanggo ngalembana ( untuk memuji)

Contoh :  Alise nanggal sepisan, Lakune kaya macan luwe, Rambute ngandhan-andhan, Irunge ngudhup mlati, Mripate mblalak-mblalak,Lembehane mlorok sempal, Solahe merah ati

 1. Panyendhu Tetembungan utawa ukara kang digunakake kanggo nyemoni/ nacad.  (Menyindir)

Contoh : Nggenthong umos, Bathuke manyul, nonong,  Cangkeme nyoro, mecucu, mlongo, Drijine bujel, kithing, siwil, Irunge pesek, gruwung, nyeprok,  Ilate cedal

 

 1. Pepindhan Ukara kang digunakake kanggo madhakake samubarang kang tegese kaya. (kaya, pindha)

Contoh : Polahe kaya gabah den interi.

 

 1. Parikan Ukara kang kedadean saka sampiran lan isi.

Contoh : Abang-abang ora legi, klambi abang merak ati.

utakatikotak
0
utakatikotak
1228
Halo Otakers, salam kenal semuanya.
Di "Hai Otakers" ini mimin ingin berinteraksi dengan otakers semua. "Salam Sabang sampai Merauke"
Jangan lupa subscribe channel youtube kita ya guys.
Cari materi lainnya :