Home » Kongkow » Bahasa Jawa » PIRANTI KANG DIGUNAAKE ING PAGELARAN WAYANG

PIRANTI KANG DIGUNAAKE ING PAGELARAN WAYANG

3 months 'ago'

Piranti sing digunaake ing pagelaran wayang:

1. Wayang Kulit :  Wayang kang digawe saka kulit. Wayang iki kang dadi paraga ing lakon. Wayang kulit lumrahe digawe saka kulit sapi

2. Kelir   : Mori, kain putih kang didaeake geber.Kelir iki nggambarake jagad, papan panggonan dumadine crito utowo lakon. Nonton wayang kulit iku  dhek jaman biyen ing saburine                   kelir kang kesorotan blencong

3. Blencong :  Lampu, pepadhang kang mad angi kelir Ayang-ayange wayang kang diobahake Ki Dhalang, kang ndadekake pagelaran wayang kulit iku narik ati lan nggumunake.                             Sebab bisa kaya urip lan memper karo lelakone manungsa ing donya iki.

4. Gedebog :  Gunane kanggo nancepake wayang. Ana wayang kang ditata ing kiwa lan tengen, jenenge simpingan.Ana wayang sing bakal diobahake, dicritakake Ki Dhalang

5. Cempala :  Digawe saka kayu, dithuthukake ing kothak dening Ki Dhalang . Cempala diarani uga keprak Gunane akeh banget. . Ki Dhalang menehi ada-ada utawa pratandha                               kanthi cempala.

6. Kepyak : wujud wilahan tipis, cacahe 3-4 lapis.  Gunane meh padha karo cempala, mung swarane kang beda. . Unine kepyak iku krana dijejeg Ki Dhalang, bisa uga amarga                                dithuthuk nganggo cempala.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utakatikotak
0
utakatikotak
384
Halo Otakers, salam kenal semuanya.
Di "Hai Otakers" ini mimin ingin berinteraksi dengan otakers semua. "Salam Sabang sampai Merauke"
Jangan lupa subscribe channel youtube kita ya guys.
Cari materi lainnya :