Home » Kongkow » Materi » Bilangan Kuantum Utama (n) Beserta Contohnya

Bilangan Kuantum Utama (n) Beserta Contohnya

- Sabtu, 09 Desember 2017 | 12:00 WIB
Bilangan Kuantum Utama (n) Beserta Contohnya

Secara garis besar dari bilangan kuantum, terbagi menjadi empat jenis bilangan kuantum. Jenis bilangan kuantum adalah bilangan kuantum utama (n) yang menyatakan tingkat energi, bilangan kuantum azimut/momentum sudut (l) yang menyatakan bentuk orbital, bilangan kuantum magnetik (m) yang menyatakan orientasi orbital dalam ruang tiga dimensi, dan bilangan kuantum spin (s) yang menyatakan spin elektron pada sebuah atom.

Bilangan kuantum utama (primer) digunakan untuk menyatakan tingkat energi utama yang dimiliki oleh elektron dalam sebuah atom. Bilangan kuantum utama tidak pernah bernilai nol. Bilangan kuantum utama dapat mempunyai nilai semua bilangan positif, yaitu 1,2,3,4 dan seterusnya. Sedangkan kulit atom dinyatakan dengan huruf K,L,M,N dan seterusnya.

Contoh Bilangan Kuantum Utama (n)

Bilangan Kuantum Utama
Contoh Bilangan Kuantum Utama
  • n=1 elektron berada pada kulit K
  • n=2 elektron berada pada kulit L
  • n=3 elektron berada pada kulit M
  • n=4 elektron berada pada kulit N dan seterusnya

Bilangan kuantum utama juga berhubungan dengan jarak rata-rata elektron dari inti dalam orbital tertentu. Semakin besar n, semakin besar jarak rata-rata elektron dalam orbital tersebut dari inti dan oleh karena itu semakin besar orbitalnya.

Jadi inti dari bilangan kuantum utama (n) menyatakan tingkat energi utama atau kulit atom. Bilangan kuantum utama mempunyai harga mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya (bilangan bulat positif) serta dinyatakan dengan lambang K (n = 1), L (n = 2), dan seterusnya. Orbital-orbital dengan bilangan kuantum utama berbeda mempunyai tingkat energi yang berbeda secara nyata.Baca juga:

Penggunaan Bilangan Kuantum

Bilangan kuantum menentukan tingkat energi utama atau jarak dari inti, bentuk orbital, orientasi orbital, dan spin elektron. Setiap sistem kuantum dapat memiliki satu atau lebih bilangan kuantum.

Bilangan kuantum merupakan salah satu ciri khas dari model atom mekanika kuantum atau model atom modern yang dicetuskan oleh Ernest Schrodinger. Dalam mekanika kuantum, bilangan kuantum diperlukan untuk menggambarkan distribusi elektron dalam atom hidrogen dan atom-atom lain. Bilangan-bilangan ini diturunkan dari solusi matematis persamaan Schrodinger untuk atom hidrogen.

Nach demikian penjelasan mengenai Bilangan Kuantum Utama (n), semoga penjelasan mengenai bilangan kuantum utama di atas dapat memberikan manfaat

Cari Artikel Lainnya