Home » Kongkow » Bahasa Jawa » Basa Jawa Wulangan 6.2-3

Basa Jawa Wulangan 6.2-3

4 months 'ago'
 1. Ringkasan Materi
 1. Materi Bahasa Jawa Wulangan 6 Pasinaon 2-3
 • Buku Tantri Basa Kelas III kaca116-119
 • LKS Basa Jawa kaca 18-29
 • Tugas 1 berupa kuis di web"Tugas"
 • Tugas 2 dalam bentuk video, menyanyikan tembang dolanan "Padhang Bulan" sesuai video di akhir materi. 
 • Tugas 2 dikirim paling lambat hari Sabtu, 19 Februari 2021.
 1. Tembang Dolanan

Tembang dolanan yaiku salah sawijining jinis tembang Jawa kang kaiket, kang ditembangake sinambi dolanan.

(Tembang dolanan adalah salah satu jenis lagu Jawa yang terikat, yang dilagukan sambil bermain)

Ing jaman biyen/kepungkur, bocah-bocah seneng dolan bareng. Bocah-bocah kuwi ora mung dolan ing wayah isuk lan awan. Tembang dolanan/lelagon kasebut uga ditembangake bocah-bocah nalika rembulan purnama kanggo hiburan ing latar omah nganti wengi. Biasane tembang kasebut ditindakake karo “solah bawa” (tarian/jejogetan) kang trep karo makna tembang kasebut. Tembang dolanan ora keiket aturan-aturan tertemtu. Tembang dolanan uga bisa lan biasane dituduhake karo iringan musik gamelan.

Permainan kang diiringi tembang dolanan umume yaiku permainan kelompok, paling sitik 3 bocah. Permainan kelompok utawa kolektif kaya iki duwe dampak positif amerga ngemot nilai-nilai pendhidhikan kang ndukung pengembangan kepribadian bocah.

Tembang dolanan iku salah sijining tembang ing budaya Jawa. Tembang liyane yaiku tembang Macapat, tembang Tengahan, lan tembang Ageng.

 

 1. Tembang dolanan dibagi 2 jinis, yaiku;
  1. Tembang Dolanan Gagrag Lawas

Tembang Dolanan Gagrag Lawas yaiku tembang dolanan kang ora jelas panganggite utawa NN, watake klasik, lan tegese lagune angel ditebak. Biasane tembang iki digawe munggah/dianggit wes suwe banget sakitar sakdurunge tahun 1900an.

Tuladha tembang dolanan gagrag lawas yaiku;

 • Menthog-Menthog 
 • Lepetan
 • Jamuran
 • Cublak-Cublak Suweng
 • Onthong-Onthong Bolong
 • Gundhul-Gundhul Pacul
 • Jaranan
 • Kupu Kuwi
 • Pitik Tukung, lan sapanunggalane
  1. Tembang Dolanan Gagrag Anyar

Tembang Dolanan Gagrag Anyar yaiku tembang dolanan sing sifate kreasi anyar, gampang ditebak makna lagune, lan jeneng penganggite jelas. Tembang iki dianggit durung pati suwe, contone  tahun sak marine 1900an.

Tuladha tembang dolanan gagrag anyar yaiku;

 • Gugur Gunung, Lumbung Desa, Tahu-tahu Tempe, Jamu Jawa, Gula Klapa (anggitane Ki Narto Sabdo).
 • Solo Berseri lan Mas Sopir (Anggitane Ki Anom Suroto)
 • Wonogiri Sukses (anggitane Sarwanto S)
 • Lan sak panunggale.
 • Ing ngisor iki video tembang dolanan Padhang Bulan;

utakatikotak
0
utakatikotak
197
Halo Otakers, salam kenal semuanya.
Di "Hai Otakers" ini mimin ingin berinteraksi dengan otakers semua. "Salam Sabang sampai Merauke"
Jangan lupa subscribe channel youtube kita ya guys.
Cari materi lainnya :