Home » Kongkow » Bahasa Daerah » Basa Jawa Wulangan 6 Pasinaon 1 (Dolanan Karo Olahraga)

Basa Jawa Wulangan 6 Pasinaon 1 (Dolanan Karo Olahraga)

5 months 'ago'
 1. Ringkasan Materi
 1. Materi Bahasa Jawa Wulangan 6 Pasinaon 1

(Buku Tantri Basa Kelas III kaca110-116).

 1. Tembang Dolanan

Tembang dolanan yaiku salah sawijining jinis tembang Jawa kang kaiket, kang ditembangake sinambi dolanan.

(Tembang dolanan adalah salah satu jenis lagu Jawa yang terikat, yang dilagukan sambil bermain)

 1. Tuladha Tembang Dolanan
 • Menthog-Menthog 
 • Lepetan
 • Jamuran
 • Cublak-Cublak Suweng
 • Onthong-Onthong Bolong
 • Gundhul-Gundhul Pacul
 • Jaranan
 • Kupu Kuwi
 • Pitik Tukung, Lan sapanunggalane
 1. Tegese Tembung kang Angel ing Tembang Dolanan

No

Tembung Angel

Tegese

 

Angisin-isini

Gawe isin

2

Ngetok

Bisa disawang

3

Kandhang

Papan panggonane kewan ingon

4

Lakumu

Anggonmu mlaku

5

Gawe guyu

Marai/ndadekake wong padha ngguyu

 1. Tuladha isi Tembang dolanan

“Menthog-Menthog”

Menthog menthog tak kandhani
Mung rupamu angisin-isini
Mbok yo ojo ngetok
Ono kandang wae
Penak-penak ngorok
Ora nyambut gawe

Salah sawijining tembang dolanan bocah kang ora asing kanggo wong Jawa (kejaba Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, lan Jawa Timur kang kalebu “luar Jawa”).

 

 1. Arti Bahasa Indonesia tembang dolanan “Menthog-Menthog” :

“Menthog menthog tak kasih tahu ya
Wajahmu cuma memalukan
Jangan memperlihatkan diri
Di dalam kandang saja
Enak-enak tidur nyenyak
Tidak bekerja”
Ungkapan sindiran lewat tembang nganggo cara kang alus lan wicaksana, njaga perasaan lan ora ngelarani ati tapi kudu tanggap lan dipahami, ditujukake kanggo wong kesed nyambut gawe lan penggaweane mung turu wae. Obyek tujuan iki jelas ketok teka ukara “ora nyambut gawe” (tidak bekerja), sanes “rasah nyambut gawe” (tidak usah/jangan bekerja).
Nyebut jinis kewan uga nganggo cara alus, yaiku : menthog menthog!!!
Terjemahan Bahasa Indonesiane yaiku :

Tidak bekerja
Enak-enak tidur nyenyak
di dalam kandang saja (kerjaannya)
Jangan memperlihatkan diri
Wajahmu cuma memalukan
Tak kasih tahu ya !! : (dasar) menthog menthog !!!

 

Dadi, adhedasar tembang kang di kanggo wong tuwa Jawa jaman biyen, wong Jawa males kaya menthog, tegese : yen ana wong Jawa kang males nyambut gawe iku kaya menthog.

 1. Amanat utawa pesen saka tembang “Menthog-Menthog” yaiku :

Bocah-bocah kudu duwe semangat, sregep nyambut gawe, lan aja kesed kaya menthog sing senengane ngorok/turu ora nyambut gawe.

utakatikotak
0
utakatikotak
357
Halo Otakers, salam kenal semuanya.
Di "Hai Otakers" ini mimin ingin berinteraksi dengan otakers semua. "Salam Sabang sampai Merauke"
Jangan lupa subscribe channel youtube kita ya guys.
Cari materi lainnya :