999 +
0
88
0
MBEDAKAKE TEKS DHESKRIPSI LAN TEKS LIYANE
1 month 'ago'

Mbedakake Teks Dheskripsi lan Teks Liyane

 

Teks Dheskripsi

Menehi gambaran samubarang marang kang maca, nganti sing maca kaya

ngrasakake, nyawang, ngrungokake, lan ngalami dhewe.

 

Teks Narasi

Nerangake saweneh kegiatan kanthi runtut lan jelas, nganti sing maca kaya

ngalami tenan.

 

Teks Eksposisi

Njlentrehake saweneh kedadean manut urutan wektune.

 

Teks Argumentasi

Njlentrehake saweneh bab kanthi bukti-bukti kang kuwat, nganti kang maca melu mbenerake lan yakin marang bab kasebut.

 

Teks Persuasi

Njlentrehake saweneh bab kanthi  cetha, nganti  wong liya percaya lan

manut marang isine.

Follow Us On :
Ranking
Lencana
Kongkow