Kuis
utakatikotak
0
A
B. menjaga keseimbangan badan
B
C. memperindah gerakan
C
A. menjaga kekompakan gerakan B. menjaga keseimbangan badan C. memperindah gerakan D. menyesuaikan irama
D
D. menyesuaikan irama