Kuis
utakatikotak
0
A
Mempunyai 2 simeteri putar
B
Mempunyai 2 simetri lipat
C
Keempat sisinya sama panjang
D
Keempat sudutnya siku-siku