Seorang petani memiliki lahan seluas 10 ha. Lahan tersebut ditanami tanaman buah-buahan seluas 120 are, tanaman sayur-sayuran seluas 36.500 m², dan sisanya akan dibuat kolam pemancingan ikan. Luas lahan untuk kolam pemancingan ikan adalah . . . .
3
A
50.500 m²
B
51.500 m²
C
49.000 m²
D
48.500 m²
Follow Us On :
Lencana