Annis
Pak Soleh bekerja di perkebunan Pak Anwar. Ia rajin dan menguasai pekerjaan, sehingga dipercaya menjadi . . . .

Istilah kata yang tepat untuk melengkapi ilustrasi di atas adalah . . . .
4
A
mandor
B
. juru bayar
C
sekretaris
D
satpam
Follow Us On :
Lencana
Sandrina M.Drone
Good Badges