Annis
Pak Soleh bekerja di perkebunan Pak Anwar. Ia rajin dan menguasai pekerjaan, sehingga dipercaya menjadi . . . .

Istilah kata yang tepat untuk melengkapi ilustrasi di atas adalah . . . .
13
A
mandor
B
sekretaris
C
satpam
D
. juru bayar
Follow Us On :
Lencana